Pamor

De Pamor is de originele familiestijl van onze pendekar Raden Panji Setiosoeprapto (alias A.D. Nelson, voor zijn leerlingen beter bekend als oom Dave). De Pamor is de stijl van een oude adellijke Indonesische familie uit de tijd van Majapahit uit de lijn van Prabu Stri Suhita. Door de eeuwen heen is deze stijl binnen deze familie verder ontwikkeld en doorgegeven. In 1941 werd oom Dave aangewezen door zijn ooms, Raden Widikdo en Raden Panji Bentung, als zijnde de erfgenaam (kepala aliran) van de Pamor. Op zijn beurt heeft oom Dave op 4 juli 2020 Marlon Tsie en Johann Ticoalu aangewezen als zijn erfgenamen (kepala aliran) van de Pamor.

Het woord pamor wordt vaak alleen geassocieerd met de structuren die te zien zijn op de kris, echter het woord heeft een veel bredere betekenis en betekent naast structuur ook gezicht, figuur, tekening etc. Het oud Javaans woord ‘pamor’ is veel omvattend. De Pamor heeft te maken met diverse gezichten, die helpen om in de samenleving in vriendschap, broederschap en vrede te kunnen leven. De kunst is om de vernietigende zelfverdedigingstechnieken te gebruiken om niet te vechten en agressieve, bedreigende situaties te deëscaleren om in harmonie met anderen samen te kunnen leven.

De Pamor wordt vaak verward met de Pamur. De Pamur is echter een modernere pencak silat stijl uit Madura. Pamur staat voor Pencak Silat Angkatan Muda Rasio en is in 1951 opgericht in Pamekasan door Raden Hasan Habudin, een verre neef van oom Dave.

Het reguliere pak van de Pamor bestaat uit een zwart pak met een witte slendang. Het officiële pak heeft een wit jasje met een zwarte broek. De kleur zwart symboliseert de waarheid en wit staat voor puur/rein.