Badai

De Badai is in tegenstelling tot de Pamor een relatief jonge stijl en is afkomstig van dezelfde familie. De Badai stijl is als volgt bij de familie van oom Dave terecht gekomen: In Zuid-Sulawesi werd de dochter van een stam-hoofd verbannen uit haar dorp, haar naam was Sumiami. Zij behoorde tot een volk dat in Indonesië ook wel bekend staat onder de naam “Orang Laut”, wat letterlijk betekent zeevolk. Over de geschiedenis van dit volk is weinig bekend, maar vermoedelijk was dit volk eeuwengeleden nauw verbonden met het eiland Bawean. Sumiami werd in een boot de zee opgestuurd en mocht niet meer terugkeren naar haar dorp. Na een barre boottocht land de vrouw op Java en om precies te zijn op het land (klapper tuin) van Raden Bagin Swarsan, een oom van oom Dave. Eenmaal aangekomen aan land bouwde zij een hutje om zich op het land te vestigen. Op een van zijn inspecties zag pak Swarsan Sumiami en haar hutje. Hij vroeg wat zij daar deed en Sumiami gaf hem te kennen dat hij onmiddellijk weg moest gaan. Niet lang daarna viel Sumiami pak Swarsan op slimme manier aan en hij moest moeite doen om alles goed te weren en te ontwijken. Tot verbazing van pak Swarsan kon de vrouw zich goed verweren, zij was namelijk de stijl van de Badei (windhoos) machtig. Na het gevecht zei pak Swarsan dat Sumiami op zijn land mocht blijven wonen mits zij het reilen en zeilen in de tuinen in de gaten zou houden. Oom Dave en zijn broer Raden Panji Setiocipto leerden de Badai van deze vrouw, Sumiami. Pak Cipto zou nog langer bij Sumiami in de leer blijven en later zou Pak Cipto de kepala aliran worden van de Badai.

In 1969 is de Badai officieel erkend door de IPSI als zijnde een nieuwe pencak silat stijl.

Badai heeft twee betekenissen naast Badei, wat windhoos betekent, staat Badai ook voor de afkorting van Bela Diri Anak Indonesia. Na het overlijden van zijn broer is oom Dave officieel ook kepala aliran van de Badai.

Het pak van de Badai bestaat uit een grijs pak met een donker blauwe slendang. De kleuren in het Badai pak zijn een teken van rouw en drukt een stuk droefenis en medelijden met je tegenstander uit.